W jakich sytuacjach należy wykonać badanie na przeciwciała Covid?

test na przeciwciała koronawirusa w Szczecinie

W ramach diagnostyki choroby Covid – 19 można wykonać różne testy na obecność koronawirusa w organizmie człowieka. Obok noszenia maseczek, częstego mycia rąk oraz unikania kontaktu z osobami zarażonymi testy są elementem walki z pandemią koronawirusa

Jakie są rodzaje testów na  koronawirusa?

Rekomendowanymi przez Światową Organizację Zdrowia są testy genetyczne, nazywane również molekularnymi. Szybsze i zdecydowanie tańsze są testy antygenowe. Natomiast testy serologiczne wskazują obecność w organizmie człowieka przeciwciał, wytworzonych po kontakcie z wirusem SARS – CoV – 2

Kiedy wykonuje się testy genetyczne RT na Covid-19 – PCR, czyli molekularne?

Test genetyczny z dużą pewnością diagnozuje obecność infekcji, dlatego na jego podstawie decyduje się o kontynuowaniu lub zakończeniu kwarantanny, bądź zmianie sposobu leczenia pacjenta z objawami przypominającymi grypę, a także wskazuje infekcję po podejrzeniu kontaktu z osobą zakażoną. Na wymaz należy się zgłosić po tygodniu od momentu kontaktu z wirusem. Materiał do badania pobiera się z gardła lub nosa pacjenta za pomocą specjalnej szpatułki, następnie trafia on do laboratorium, gdzie wyodrębnia się materiał genetyczny wirusa i poddaje się działaniu różnych odczynników w celu wywołania spodziewanej reakcji, potwierdzającej geny charakterystyczne dla wirusa  SARS – CoV – 2.

test na przeciwciała Covid w Szczecinie

Test wymaga użycia nowoczesnego sprzętu, który obsługują wykwalifikowane osoby, dlatego na jego wyniki trzeba najczęściej poczekać kilka dni od momentu pobrania wymazu. Do testu genetycznego należy się odpowiednio przygotować. Na trzy godziny przed pobraniem wymazu nie należy myć zębów, żuć gumy, spożywać posiłków, stosować kropli lub maści do nosa, syropów ani tabletek na gardło. 

Kiedy wykonuje się testy antygenowe?

Testy antygenowe wykonuje się w ciągu 5 do 7 dni od pojawienia się objawów charakterystycznych dla COVID – 19, aby potwierdzić chorobę. Wykonuje się je również w celu izolowania osób najbardziej zakażonych. Ich czułość przekracza 80%. Materiałem pobieranym do badania jest wymaz z nosa i gardła. Do ich wykonania nie jest potrzebna specjalistyczna aparatura, dlatego są one zdecydowanie tańsze, a czas oczekiwania na wynik wynosi od kilkunastu minut do pół godziny. 

Kiedy wykonuje się testy serologiczne na przeciwciała?

Dzięki testom serologicznym wykrywa się przeciwciała świadczące o tym, że koronawirus był w ciele pacjenta. Materiałem do badania jest krew. Testy na przeciwciała mogą pełnić rolę badań przesiewowych, które wskazują konieczność lub nie przeprowadzenia testów genetycznych w celu stwierdzenia, czy badana osoba jeszcze może zarażać. Są one zdecydowanie tańsze od testów genetycznych i antygenowych. Warto takie badanie wykonać w celu stwierdzenia aktywnego zakażenia, szczególnie w sezonie wakacyjnym przed wyjazdem na urlop lub po powrocie z niego.

test na przeciwciała Sars-Covid-19 w Szczecinie

Mogą je wykonać również osoby w celu sprawdzenia, czy przeszły zakażenie, bądź przed szczepieniem, aby określić ilość przeciwciał i poziom odporności organizmu lub po szczepieniu w celu sprawdzenia ilości przeciwciał wytworzonych przez organizm, a także przed i po podróży samolotem, przed rozpoczęciem pracy po przejściu koronawirusa, przed wizytą u krewnych, w celu sprawdzenia, czy to rzeczywiście grypa lub przeziębienie. Testy serologiczne dzielimy na:

  • jakościowe,
  • ilościowe,
  • półilościowe.

Testy jakościowe wskazują tylko pojawienie się przeciwciał bez ich podziału na klasy. Natomiast badania ilościowe i półilościowe, przeprowadzane tylko i wyłącznie w laboratorium  wskazują klasy przeciwciał w organiźmie człowieka. 

Gdzie można wykonać w Szczecinie testy na przeciwciała?

Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Medicus”  jest miejscem, gdzie można wykonać test na przeciwciała Covid w Szczecinie. Test SARS CoV – 2 antygen, którego czułość sytuuje się na poziomie 98,1%, a swoistość wynosi 99,8%. Materiałem do badania jest pobierany od pacjenta wymaz z nosa. Kolejnym jest test jakościowy firmy Abbot, stwierdzający obecność przeciwciał w organizmie.

Odwiedziny:
225
Rodzaj zawartości:
Badania