Pamięć a alkohol – jak wpływa on na zdolność zapamiętywania?

Alkohol i jego nadużywanie może wyrządzić poważne szkody w naszym organizmie, wpływając na funkcjonowanie mózgu oraz na pamięć. Długotrwałe nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do pogorszenia zdolności poznawczych.

Alkohol etylowy, ze względu na swoją rozpuszczalność w tłuszczach, szybko rozprzestrzenia się w organizmie i działa na centralny układ nerwowy, uszkadzając różne obszary mózgu. Dlatego też, gdy alkohol dostanie się do krwiobiegu, będzie miał negatywny wpływ na pewne neuroprzekaźniki i te neurony, które są odpowiedzialne za naszą zdolność poznawczą. W przeciwieństwie do narkotyków, które zwykle działają na konkretny neuroprzekaźnik, alkohol oddziałuje na cały szereg neuroprzekaźników, receptorów i hormonów.

Co z pamięcią?

Spożywanie alkoholu, zwłaszcza w dużych ilościach, zakłóca proces tworzenia się pamięci epizodycznej. W ten właśnie sposób blokowane jest kodowanie wspomnień. Konkretną przyczyną tego zjawiska jest fakt, że etanol, działając silnie uspokajająco, wzmacnia działanie mózgowych receptorów GABA A, co w niektórych przypadkach prowadzi do amnezji. Z kolei przechowywanie wspomnień wymaga silniejszego działania neuroprzekaźników glutaminianu, które to działanie alkohol hamuje lub blokuje.

To z kolei może prowadzić do okresów całkowitej lub częściowej amnezji. Podobnie jak w innych przypadkach, wszystko zależy od indywidualnych lub fizjologicznych cech alkoholika, czasu spożycia alkoholu oraz nawyku lub częstotliwości powtarzającego się intensywnego picia, biorąc pod uwagę to, że o upijaniu się w nadmiernych ilościach mówimy wtedy, gdy spożycie przekracza pięć lub więcej napojów alkoholowych w czasie krótszym niż dwie godziny.

U kobiet stężenie alkoholu we krwi występuje przy mniejszej ilości wypitego alkoholu niż u mężczyzn, a stężenie alkoholu we krwi zależy również od fizjologicznej wrażliwości danej osoby na działanie substancji alkoholowej oraz od innych czynników takich jak to, czy żołądek jest pusty, czy nie.

Badania naukowe dotyczące wpływu substancji alkoholowej na pamięć, m.in. badanie Alcoholism: Clinical and Experimental Research, potwierdzają, że alkohol wpływa zarówno na pamięć długotrwałą, jak i na pamieć krótkotrwałą. Najbardziej dotknięta wpływem alkoholu jest bez wątpienia pamięć krótkotrwała, której skutków może doświadczyć każdy, kto w określonych momentach spożywa alkohol, nadużywając go. Natomiast wpływ na pamięć długotrwałą jest zauważalny głównie u osób przewlekle i nagminnie pijących alkohol.

Dzięki takim badaniom łatwiej jest zrozumieć oraz wyjaśnić pewne paradygmaty przejawiające się w zachowaniu osób nadużywających alkohol, które są zdeterminowane przez mózg i cały układ nerwowy będący pod wpływem tych substancji.

Amnezja alkoholowa

Amnezja alkoholowa jest skutkiem spożycia dużej ilości alkoholu w krótkim czasie. Jest to zatem psychiczne ograniczenie, które występuje w wyniku upojenia alkoholowego. Dlatego nawet sytuację jednorazową, to w przypadku nadmiernego spożycia alkohol we krwi szybciej rozprzestrzenia się po całym organizmie. Zakłóca to normalne funkcjonowanie takiego obszaru mózgu, który jest odpowiedzialny za pamięć.

Oczywiście im większe uzależnienie od substancji alkoholowych, tym większa liczba załamań psychicznych u alkoholika. Jednak, myśląc o amnezji alkoholowej, trzeba na nią popatrzeć jak na konsekwencję nadużywania alkoholu przez krótki okres czasu. Dotyczy ona więc zarówno osób pijących okazjonalnie, jak i przewlekle. Takie epizody związane z utratą pamięci spowodowane właśnie stanem upojenia alkoholowego naukowcy często nazywają „blackoutami”.

Częściowa utrata pamięci lub zespół utraty przytomności

Innym skutkiem działania alkoholu na pamięć, bardzo podobnym do amnezji alkoholowej pod kątem pochodzenia i charakterystyki, jest tzw. zespół zamroczenia. Zespół ten odnosi się do utraty pamięci, która występuje w okresie upojenia alkoholowego lub ostrego zatrucia alkoholem. Zespół ten odnosi się do częściowej, ale silnej amnezji, która jest skutkiem dużego upojenia alkoholowego.

Największym zagrożeniem zarówno w przypadku blackoutu, jak i przy skłonności do amnezji alkoholowej jest brak samokontroli i świadomości tego, co się robi. Dlatego pod wpływem ostrego upojenia alkoholowego osoba pijana może popełnić lekkomyślne lub nieodpowiedzialne czyny, których w żadnym wypadku nie dopuściłaby się na trzeźwo.

Leczenie alkoholizmu jest więc ważne nie tylko z uwagi na dobro osoby uzależnionej, lecz również wziąwszy pod uwagę jej otoczenie, któremu swoim zachowaniem może ona bezpośrednio zagrażać.

Odwiedziny:
176
Rodzaj zawartości:
Badania