Jak wygląda terapia uzależnień w prywatnym ośrodku?

uzależnienie

Uzależnienie to choroba i, jak każda inna choroba, wymaga leczenia oraz pomocy ze strony specjalistów.

Wsparcia w walce z nałogiem udzielają profesjonalne ośrodki leczenia uzależnień, które prowadzą różne rodzaje terapii, aplikując najbardziej skuteczne, dostosowane do danego uzależnienia metody.

Rodzaje terapii oferowane w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień 

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień oferują wiele rodzajów terapii nastawionych na leczenie zróżnicowanych uzależnień.

Leczenie alkoholizmu

Alkoholizm, czyli uzależnienie od alkoholu, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie ludzi uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich, oddziałując na wszystkie aspekty ich życia. Leczenie nałogu alkoholowego stanowi trudne zadanie, jednak dzięki terapii w ośrodku leczenia uzależnień możliwe jest całkowite wyzdrowienie i prowadzenie życia pozbawionego alkoholu.

Leczenie uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków, czyli substancji psychoaktywnych oddziałujących na ośrodkowy układ nerwowy, powoduje długotrwałe negatywne skutki zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego dotkniętej nałogiem osoby. Z powodu uzależnienia od narkotyków cierpi nie tylko osoba je zażywająca, lecz również wszyscy jej bliscy, dlatego leczenie nałogu narkotykowego wiąże się z odbyciem terapii w ośrodku zamkniętym.

Leczenie uzależnienia od leków

O uzależnieniu od leków mówi się znacznie mniej niż o uzależnieniu od alkoholu i narkotyków, nie znaczy to jednak, że problem ten można ignorować. Istnieje wiele legalnych środków o potencjale uzależniającym, są to przede wszystkim środki uspokajające, nasenne i przeciwbólowe.

Uzależnienie od leków może grozić każdemu, niesie ze sobą przy tym szereg skutków ubocznych. W trakcie leczenia nałogu konieczna jest walka zarówno z uzależnieniem fizycznym, jak i psychicznym.

Leczenie uzależnienia od hazardu

Uzależnienie od hazardu wiąże się z nieustającą pokusą gry i podejmowania ryzykownych działań bez względu na występujące negatywne skutki. Efektami nałogu są trudności w relacjach z innymi ludźmi, długi, a często także problemy z prawem. Leczenie uzależnienia od hazardu nie ogranicza się wyłącznie do jednego typu gry, terapia uwzględnia więc różne oblicza nałogu – zakłady sportowe, gry online, automaty, kasyna, zdrapki, zakłady bukmacherskie i wiele innych.

Terapia dla współuzależnionych

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień oferują również terapię dla osób współuzależnionych, czyli rodziny i bliskich osoby dotkniętej nałogiem. Terapia ma na celu zapewnienie wsparcia i niezbędnej pomocy psychologicznej. Pomaga również zrozumieć sytuację życiową, w jakiej znalazły się osoby współuzależnione i uczy, jak należy postępować w obliczu nałogu i kontaktów z nałogowcem. 

Program leczenia uzależnień trwa zazwyczaj 28 dni, może on jednak wymagać wydłużenia w zależności od postępów czynionych przez pacjenta oraz typu jego uzależnienia.

Metody terapii uzależnień stosowane w prywatnych ośrodkach 

Prywatne ośrodki terapii uzależnień oferują leczenie odwykowe w środowisku kontrolowanym umożliwiające odizolowanie się osób uzależnionych od czynników wyzwalających i stresów codziennego życia. W trakcie leczenia wykorzystywane są:

  • detoks polegający na uwolnieniu organizmu od trujących substancji (stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz leków)
  • psychoterapia, w obrębie której wyróżnia się:
    • terapię indywidualną
    • terapię grupową (zazwyczaj w grupach maksymalnie czternastoosobowych)
  • terapia farmakologiczna (najczęściej jako forma wsparcia w trakcie detoksu)
  • wykłady i warsztaty
  • aktywność fizyczna 

Niezwykle istotne dla właściwego przebiegu terapii i jej skuteczności jest wsparcie rodziny i przyjaciół osoby walczącej z nałogiem. Z tego powodu w trakcie leczenia przewidziany jest czas na rozmowy osoby uzależnionej z bliskimi. Rozmowy te, choć niejednokrotnie stresujące dla obu stron, przynoszą znaczące efekty.

terapia uzależnień

Jak wygląda dzień osoby odbywającej leczenie w prywatnym ośrodku terapii uzależnień?

Osoby, które szukają prywatnego ośrodka leczenia uzależnien w kujawsko-pomorskim muszą wiedzieć, że dzień w takich placówkach jest niezwykle uporządkowany. Harmonogram określa wszystkie czynności, jakie powinny być wykonane w ciągu dnia oraz przedział godzinowy na nie przeznaczony. Pacjenci mają ustaloną godzinę pobudki, porannej toalety i wszystkich posiłków, obowiązuje ich ponadto cisza nocna.

W harmonogramie uwzględnione są wszystkie sesje terapeutyczne oraz czas wolny. W weekend zaplanowane są spotkania dla osób współuzależnionych oraz odwiedziny bliskich, jeżeli nie występują do nich żadne przeciwwskazania.

Celem przyświecającym ośrodkowi terapeutycznemu jest sprawienie, by pacjenci poczuli się w nim w pełni komfortowo i szybko doszli do zdrowia.

Odwiedziny:
54
Rodzaj zawartości:
Artykuły