Jak przygotować się do wizyty u psychiatry?

depresja

Wizyta u psychiatry nie wymaga od pacjenta szczególnego przygotowania. Wielu pacjentów odczuwa jednak silny stres przed pierwszą konsultacją w gabinecie psychiatrycznym. By uspokoić nerwy, warto uświadomić sobie, że jest to przestrzeń, w której jest się całkowicie bezpiecznym.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u psychiatry?

Przygotowując się do pierwszej wizyty u psychiatry, trzeba przede wszystkim nastawić się na otwarty dialog z lekarzem specjalistą i udzielanie zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadane pytania. Nie jest konieczne planowanie całej rozmowy z psychiatrą, warto jednak przygotować się na pytanie o to, z jakim problemem się przychodzi i o objawy, które skłoniły do szukania profesjonalnej pomocy. Wskazane jest także spisanie tego, co chce się powiedzieć lekarzowi, by uporządkować myśli i nie zapomnieć pytań, jakie chce się zadać. Przed pierwszą wizytą w gabinecie psychiatrycznym warto również przygotować pełną dokumentację medyczną, na którą składają się wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone w ostatnim czasie, a także informacje o zażywanych lekach. W sytuacji, gdy pacjent bardzo stresuje się pierwszą konsultacją u psychiatry, można poprosić bliską osobę o wsparcie i towarzyszenie podczas wizyty.

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychiatry?

Pierwsza wizyta u psychiatry ma zazwyczaj formę długiej i szczegółowej rozmowy, której celem jest poznanie przez lekarza sytuacji pacjenta i otrzymanie wstępnego obrazu zmagań, jakie skłoniły go do szukania profesjonalnej pomocy. W trakcie rozmowy psychiatra wysłuchuje swobodnej wypowiedzi pacjenta, a także zadaje konkretne pytania pozwalające mu jak najdokładniej zgłębić problem. Pytania dotyczą zazwyczaj:

 • odczuwanych przez pacjent emocji,
 • trudności, jakich pacjent doświadcza w codziennym życiu,
 • prowadzonego stylu życia, z uwzględnieniem spożywanych używek, higieny snu oraz aktywności fizycznej,
 • sytuacji życiowej pacjenta, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, zawodowej oraz statusu związku i relacji z partnerem,
 • przeszłych doświadczeń,
 • występowania zaburzeń psychicznych w rodzinie,
 • chorób pacjenta i zażywanych przez niego leków.

W sytuacji, w której pacjent nie chce poruszać jakiegoś tematu, może zawsze odmówić udzielania odpowiedzi na pytanie lekarza psychiatry, warto jednak mieć na względzie fakt, iż każde zadawane pytanie służy rozpoznaniu problemu, z jakim pacjent zgłosił się na konsultację. Szczerość w gabinecie psychiatrycznym i wyzbycie się wstydu jest kluczem do otrzymania poprawnej diagnozy, a w efekcie wdrożenia odpowiedniego postępowania umożliwiającego pokonanie trudności. Pierwsza wizyta u psychiatry jest z reguły dłuższa niż kolejne – może trwać nawet godzinę – ostateczny czas jej trwania w głównej mierze zależy jednak od problemu, z jakim pacjent zgłosił się na konsultację. Na zakończenie wizyty lekarz może:

 • postawić wstępną diagnozę,
 • przepisać leki,
 • zalecić psychoterapię,
 • wystawić zwolnienie lekarskie, jeżeli występują ku temu przesłanki,
 • zlecić wykonanie dodatkowych badań, takich jak podstawowe badanie morfologiczne krwi, czy też rezonans magnetyczny.

Na zakończenie konsultacji psychiatra ustala z pacjentem termin następnej wizyty.

depresja

Kiedy zgłosić się do psychiatry?

Psychiatra to lekarz specjalizujący się w rozwiązywaniu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Zajmuje się leczeniem pacjentów cierpiących z powodu takich dolegliwości, jak depresja, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, zaburzenia lękowe, a także zaburzenia osobowości czy też schizofrenia. Do lekarza psychiatry warto zgłosić się jednak nie tylko w sytuacji, w której podejrzewa się u siebie występowanie poważnych chorób psychicznych, lecz także w momencie kryzysu, w którym nie jest się w stanie samodzielnie poradzić z zaistniałymi w życiu problemami. Do objawów, które powinny skłonić do odbycia konsultacji psychiatrycznej, należą między innymi:

 • utrzymujący się przez dłuższy czas obniżony nastrój,
 • odczuwanie braku energii i ciągłego zmęczenia,
 • ciągłe zamartwianie się,
 • utrata zdolności odczuwania przyjemności,
 • odczuwanie lęku i niepokoju,
 • nagłe zmiany nastroju,
 • ataki paniki,
 • występowanie problemów ze snem – bezsenność lub nadmierna senność.

Powodem do odbycia pilnej konsultacji psychiatrycznej jest występowanie tendencji do autoagresji, samookaleczania oraz myśli samobójczych.

Zapisanie się do lekarza psychiatry

Gdzie szukać pomocy psychiatry w Wałbrzychu? Osoby chcące odbyć konsultację psychiatryczną zachęcane są do skorzystania z usług Centrum Medycznego DOKTOR, gdzie mogą w komfortowych warunkach poddać się badaniom i specjalistycznemu leczeniu w działającej przy centrum poradni psychiatrycznej. Dla wygody pacjentów Centrum Medyczne DOKTOR przewiduje możliwość umówienia się na wizytę na konkretną godzinę osobiście, telefonicznie, a także samodzielnie za pośrednictwem rejestracji on-line.

Odwiedziny:
11
Rodzaj zawartości:
Inne