Etapy rejestracji placówek medycznych

Rejestracja placówek medycznych

Prywatną przychodnię może założyć każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, jednak z uwagi na niezbędne doświadczenie i rozeznanie w branży, decyzję taką najczęściej podejmują lekarze i osoby z wykształceniem medycznym. Jednocześnie, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, spółkę medyczną mogą utworzyć jedynie lekarze, pielęgniarki bądź położne. Działalność lecznicza może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej, funkcjonując wówczas jako grupowa praktyka lekarska. Jakie są etapy rejestracji placówek medycznych?

Wymagania do założenia własnego gabinetu lekarskiego

Aby lekarz mógł otworzyć własny gabinet lekarski lub placówkę medyczną konieczne jest, by posiadał prawo wykonywania zawodu i nie był zawieszony w prawie do wykonywania zawodu. Następnie konieczne jest, by dysponował pomieszczeniem przystosowanym do udzielania świadczeń zdrowotnych, posiadającym opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych.

Utworzenie gabinetu lekarskiego jest poprzedzone wpisaniem go do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Aby działać zgodnie z prawem, lekarz musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli o założenie placówki medycznej stara się osoba niebędąca lekarzem, w pierwszej kolejności musi założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) i dopiero w ramach tej działalności otworzyć gabinety lekarskie, gwarantując że wszystkie świadczenia zdrowotne będą udzielanie wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i posiadające prawo do jego wykonywania.

Etapy rejestracji placówek medycznych

Chcąc zarejestrować nową placówkę medyczną, lekarz powinien w pierwszej kolejności zadecydować o formie prawnej, wybierając pomiędzy:

  • indywidualną praktyką zarejestrowaną jako jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • praktyką grupową, w ramach której można zawiązać spółkę cywilną, jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

Podobnie jak w przypadku zakładania każdej innej działalności konieczne będzie zdecydowanie o formie opodatkowania placówki medycznej – dla gabinetów i przychodni dostępne jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wyjątek stanowią gabinety lekarskie tworzone przez przedsiębiorców bez wykształcenia medycznego, zakładane w ramach NZOZ w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej – ich dochody są dodatkowo opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Wybierając podczas rejestracji placówki medycznej kody PKD opisujące zakres oferowanych usług, najważniejsze będą kody: PKD 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna oraz PKD 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna. W trakcie rejestracji należy zaznaczyć także w jaki sposób prowadzona będzie księgowość placówki medycznej – można prowadzić ją samodzielnie, z pomocą biura rachunkowego lub przez zatrudnienie pracownika do prowadzenia wszystkich spraw księgowych.

Właściwa procedura rejestracji placówki medycznej rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego formularza w CEIDG lub KRS. Rejestracji w CEIDG podlegają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej, natomiast w KRS rejestrowane są spółki handlowe, osobowe i kapitałowe. Dla placówek medycznych zarejestrowanych w CEIDG, rejestracja jest usługą bezpłatną, a działalność można rozpocząć w dniu złożenia wniosku o wpis. Placówki rejestrowane w KRS muszą wnieść opłatę za wpis oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Etapy rejestracji placówek medycznych

Czeka Cię rejestracja spółek medycznych? Pamiętaj, że w takich sprawach warto skorzystać z pomocy radców prawnych.

Jakie przepisy obowiązują podczas rejestracji placówek medycznych?

Lekarze planujący uruchomić i zarejestrować własną placówkę medyczną powinni zapoznać się z treścią ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej określającą zasady wykonywania działalności leczniczej i funkcjonowania podmiotów działających na rynku usług medycznych. Po dokonaniu rejestracji zgodnie z przedstawioną wcześniej procedurą, placówki medyczne chcące ubiegać się o refundację świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia powinny zgłosić swoją działalność do rejestru zakładów opieki zdrowotnej i posiadać wpis w Urzędzie Wojewódzkim w najbliższym miejscu prowadzenia swojej firmy. Aby otrzymać wsparcie NFZ, przychodnia musi stanąć do ogłoszonego przez NFZ konkursu – przyznanie świadczeń w ramach NFZ nie następuje automatycznie, dlatego nie każda przychodnia może od początku swojej działalności podjąć się leczenia pacjentów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy na jakimkolwiek etapie planowania i rejestracji placówki medycznej, warto skonsultować się z kancelarią radców prawnych specjalizującą się w obsłudze podmiotów leczniczych i dysponującą doświadczeniem niezbędnym do dokonania najlepszych wyborów na drodze rejestracji placówki.

Odwiedziny:
386
Rodzaj zawartości:
Prawo medyczne